As of August 13, 2018

About JASSO
Japan Student Services Organization (JASSO) is an independent administrative institution established under the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho).

Student Guide to Japan 2018-2019 Mongolian

 • Япон гэж ямар орон бэ?
 • Яагаад Японд сурч буй вэ?
 • Японд сурахаар төлөвлөх
 • Хуваарь
 • Японы боловсролын тогтолцоо
 • Их дээд сургууль, богино хугацааны дээд сургууль
 • Аспирантур
 • Англи хэлээр боловсролын зэрэг авах курс
 • Богино хугацаагаар суралцах, явцын дундаас орох
 • Техникийн коллеж
 • Мэргэжлийн сургууль (ТМС-ийн мэргэжил олгох курс)
 • Япон хэлний сургалтын байгууллага
 • Японд суралцах шалгалт (EJU)
 • Японд сурахад өгөх шалгалтууд
 • Японд сурахаар шийдсэн шалтгаан
 • Хилээр нэвтрэх бүрдүүлэлт
 • Японд сурахад гарах зардал
 • Амьжиргааны өртөг, юмны үнэ
 • Сургалтын төлбөр
 • Тэтгэлэг
 • Цагийн ажил
 • Амьдрах байр сууц
 • Эрүүл мэндийн болон хохирлын даатгал
 • Дадлага хийх, ажил хайх
 • Японд ажилд орох
 • Статистик
 • Японд суралцах талаарх асуулт хариулт / Японд суралцах явдлыг дэмжих гадаад дахь салбарын үйл ажиллагаа
 • Мэдээлэл цуглуулах

Please download plug-in for Adobe Reader (free of charge) from Adobe website.

2. Inquiries

For further inquiries on study in Japan, Study in Japan Unit, Information Services Division, Student Exchange Department Japan Student Services Organization (JASSO)
 • Address address is 2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630
 • TEL (telephone) number is +81-3-5520-6111
 • FAX (facsimile) number is +81-3-5520-6121