The site of Japan Student Services Organization (JASSO) . The top of the page.

The contents of the "Японд суралцах оюутны гарын авлага (Монгол хэлээр)".

From here to the header. A region that contains the auxiliary functions that help the site title and browsing.

From here to the header. A region that contains the auxiliary functions that help the site title and browsing.

Японд суралцах оюутны гарын авлага (Монгол хэлээр)

As of August 23, 2019

About JASSO
Japan Student Services Organization (JASSO) is an independent administrative institution established under the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho).

Student Guide to Japan 2019-2020 Mongolian
 • ≪Contents/Гарчиг≫
 • Японд сурахын давуу тал
 • Япон гэж ямар орон бэ?
 • Яагаад Японд сурч байгаа вэ?
 • Миний Японд сурах болсон шалтгаан
 • Оюутны өдрийн тэмдэглэл (1)
 • Японд сурахаар төлөвлөх
 • Хуваарь
 • Японы боловсролын тогтолцоо
 • Их дээд болон богино хугацааны дээд сургууль
 • Аспирантур
 • Англи хэлээр боловсролын зэрэг авах анги
 • Богино хугацаагаар суралцах, явцын дундаас орох
 • Техникийн коллеж
 • Мэргэжлийн сургууль (ТМС-ийн мэргэжил олгох курс)
 • Япон хэлний сургалтын байгууллага
 • Японд суралцах шалгалт (EJU)
 • Японд сурахад өгөх шалгалтууд
 • Оюутны өдрийн тэмдэглэл (2)
 • Улсын хилээр нэвтрэх бүрдүүлэлт
 • Японд сурахад гарах зардал
 • Амьжиргааны өртөг, юмны үнэ
 • Сургалтын төлбөр
 • Тэтгэлэг
 • Цагийн ажил
 • Амьдрах байр сууц
 • Эрүүл мэнд, хохирлын болон оюутны даатгал
 • Дадлага хийх
 • Японд ажилд орох
 • Статистик
 • Японд суралцах талаарх асуулт хариулт / Японд сурахыг дэмжих төслийн гадаад салбарууд
 • Мэдээлэл цуглуулах

Please download plug-in for Adobe Reader (free of charge) from Adobe website.

2. Inquiries

For further inquiries on study in Japan, Study in Japan Unit, Information Services Division, Student Exchange Department Japan Student Services Organization (JASSO)
 • 2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630
 • TEL (telephone) number is +81-3-5520-6111
 • FAX (facsimile) number is +81-3-5520-6121