The site of Japan Student Services Organization (JASSO) . The top of the page.

The contents of the "Hướng dẫn du học Nhật Bản".

From here to the header. A region that contains the auxiliary functions that help the site title and browsing.

From here to the header. A region that contains the auxiliary functions that help the site title and browsing.

Hướng dẫn du học Nhật Bản

As of November 1, 2019

 • "Student Guide to Japan" is an essential book for international students planning to study in Japan.
 • Please consult this guide book at first.
Cover Page of Student Guide to Japan in Vietnam

≪MỤC LỤC/CONTENTS≫

 • Sức hấp dẫn của Du học Nhật Bản
 • Nhật Bản là đất nước như thế nào?
 • Vì sao nên đi du học Nhật Bản?
 • Lý do tôi quyết định đi du học Nhật Bản?
 • Nhật ký Campus 1
 • Lập kế hoạch du học
 • Lịch trình
 • Hệ thống giáo dục Nhật Bản
 • Đại học (Khoa), Cao đẳng
 • Sau đại học
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Du học ngắn hạn, học chuyển tiếp
 • Trường kỹ thuật chuyên nghiệp
 • Trường dạy nghề (Khóa chuyên môn trường dạy nghề)
 • Các cơ sở giáo dục tiếng Nhật
 • Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
 • Các kỳ thi cần thiết cho du học Nhật Bản
 • Nhật ký Campus 2
 • Thủ tục nhập cảnh
 • Chi phí cần thiết khi du học
 • Chi phí sinh hoạt, giá cả
 • Học phí
 • Học bổng
 • Làm thêm
 • Nhà ở
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thiệt hại, bảo hiểm của Hiệp hội sinh viên
 • Thực tập (Internship)
 • Tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản
 • Dữ liệu thống kê về Du học Nhật Bản
 • Hỏi đáp về du học Nhật Bản/Hoạt động thúc đẩy du học Nhật Bản tại nước ngoài.
 • Tổng hợp thông tin

Please download plug-in for Adobe Reader (free of charge) from Adobe website.