Hokkaido and Tohoku region

Kanto region

Ibaraki Prefecture Government

Tochigi Prefecture

Gunma Prefecture

Saitama Prefectural Government

Chiba Prefectural Government

Kanagawa Prefecture

Chubu region

Kinki region

Chugoku and Shikoku region

Kyushu and Okinawa region